Marknadar 2018

Lørdag 24. Mars: Bondens Marked  i FLORØ

Tysdag 27. Mars: Bondens Marked i FØRDE

Lørdag 05. Mai: Bondens Marked i FØRDE

Fredag 6. – Lørdag 7. Juli: FØRDEFESTIVALEN.

Torsdag 23. – Lørdag 25. August: ÅLESUND Matfestival.

Fredag 31. August – Søndag 2. September: BERGEN Matfest.

Lørdag 20. Oktober: Bondens Marked i SOGNDAL

Søndag 2. Desember: Julemarked i Moloveien, ÅLESUND

Lørdag 8. Desember: Bondens Marked i FØRDE

Lørdag 15. Desember: Bondens Marked i FØRDE