Lengst inne og øverst oppe i Kandal, med spektakulær utsikt utover Breimsvatnet, finn du familiebedrifta Kandal Kjøt DA. Garden er brattlent, og har dreve med geitehald i mange generasjonar. På bakgrunn av dei gode råvarene som garden har gjeve oss, har vi valgt å tilby våre tradisjonar med foredling av geit- og kjekjøtt.

Våre produkt vert laga slik som vi alltid har gjordt det, med reine kjøttvarer, naturleg tørking på stabburet, og tørrsalting av spekelår og pinnekjøtt – sjølvsagt av geit og kje, og utan mjølk og gluten.

Familiebedrifta vart starta opp av Bjørn og Magni Nygård. Dei starta i det små med å tilby nokre få produkt. Etter å ha dreve med ein liten produksjon i nokre år, fant dei det nødvendig å sette opp eit nytt produksjonslokale for å kunne produsere nok til å dekke etterspurnaden, og for å kunne tilby fleire produkt. Produksjonslokalet sto ferdig hausten 2004. Sonen Paul Nygård vart etterkvart med i produksjon og utvikling av bedrifta, og i Juli 2011 vart Kandal Kjøt DA danna, med Paul som dagleg leiar.

I august 2019 mottok vi Matmerk sitt Spesialitetsmerke for Unik Smak, for produktet som er grunnlaget for bedrifta; Spekepølse av geit.

STØLEN VÅR:

På Myklandsstølen er det aktiv sæterdrift med fleire geitebruk som har geitene sine ute på beite inne i Myklandsdalen. Der er eit yrande “geiteliv” med mange geiter som vert mjølka morgon og kveld frå slutten av juni og 6 veker framover.

Stølen er verdt eit besøk om sommaren!